ئاین

زیکری دوای بارینی باران

(( مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللـهِ ورَحْمَتِهِ )). (٢٠٣)
واتە: بارانمان بۆ باری بە فەزڵ و سۆزو ڕەحمەتی خودای گەورە.

 

شورەی موسڵمان – گەڕانەوە

پێشوو
دوعای کاتی مردوو خستنە ناو گۆڕ
داهاتوو
دوعای خۆشکردنەوەی باران (دعاء الإستصحاء)