چیرۆک

هـۆنراوە بۆ مێردمنـداڵان.. نابـەزین

ئەمــــڕۆ هـەمــــــــوو رۆژئـــــــاوایـن
خوشـک و بـرا ، پشـت و پەنــــــــایـن
یەک هەڵـوێســـــت و یەکـــــــــڕیـزیـن
کـۆڵـنـــــــــــادەیـن و نـابــــــــــــەزیـن
ئەردۆگــــــــــــــــانی گـێــــــــــلەپـــیـاو
رەگـەزپـەرســـــــتی بــــــــــــــەدنــــاو
دیـکـتــــــــاتـۆری ســـــــــــتـەمـکــــار
لەخـۆبــــــــــــــایـی و نـالـــــــــەبـــــار
ئـەی خـوێــــــنـڕێــژی تـاوانـــــــنـبـار
بـوویـــــتە بـە گــــــــورگـی هــــــــــار
کـــورد بــووە بـە چـقـــــڵـی چــــــاوت
بـە رێـگــــــری نـیــــــــازی گــــــڵاوت
گەمـــژە ، کــــورد هــەر دەمـــــێـنـێـت
مـــــافـی خــــــۆی هــەر دەســــێـنـێـت
هـــــاکـا تـەخـــــــــــتـت هـەڵـــــــدێـرن
بـۆ دۆزەخـــــــــــــــت بــــــــــــــنـێـرن
نەرویـج: ١٢ی/ ئوکتۆبەر/ ٢٠١٩
پێشوو
چیرۆک بۆ منداڵان.. کوللـە و هـەنگ
داهاتوو
لەهەر چوار پرۆسەی هاوسەرگیرییەك یەكێكیان بە جیابونەوە كۆتایی دێت