پەروەردە

٥ نیشانەی کەسی ئاقڵ

بەشی یەکەم :

1- حەز دەکات کەم قسە بکات
2 -کە قسەی کرد بە ئاقڵی دەدوێت
3 -زۆربەی کاتەکان حەز بە تەنیایی دەکات
4 -نایەوێ دڵی کەسی لێ بڕەنجێت
5 -تەکەبوری نییه و خۆی بەسەر کەسدا هەڵناکێشێت
پێشوو
مانای هاوسەرگیری کردن لە خەودا
داهاتوو
چۆن بەشێوەیەکی تەندروست کێشم زیاد بکەم